Ô Long Sen Vàng

45,000

Trà ô long ủ lạnh, sen vàng , milk foam

Ô Long Sen Vàng

45,000

Danh mục: